PRAVOSUĐE

“Provetravanje” pravosuđa

“Naime, i nakon što se Srbija upustila u prilagođavanje evropskim ekonomskim standardima, 44% sudija navelo je da su u svom radu doživeli pritisak sračunat sa ciljem donošenja određene odluke. Bilo je planirano da od svih nešto manje od 2.800 sudija učestvuje u anketi, a da je učestvovalo oko 60%, govori …